28. ledna 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze probíhá krátké představení semestrálních a klauzurních prací studentů pod názvem Artsemestr zima 2017. Už jen do neděle 29. ledna si můžete zdarma prohlédnout výsledky intenzivní čtyřměsíční práce z celkem 23 ateliérů. Prezentace prací probíhá na UMPRUM přímo v jednotlivých ateliérech.

„Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách,“ uvádí k pozadí přehlídky UMPRUM.

„Témat, přístupů, technik a dalších forem zpracování se nabízí nepřeberná škála. UMPRUM si klade za cíl připravovat své studenty co nejlépe pro praxi. To se odráží i v zadaných tématech a stále častější spolupráci s různými institucemi nebo výrobními firmami. V letošním semestru můžeme například jmenovat město Hradec Králové, firmy Škoda Auto a Volkswagen, Baťa, Mikov, RIM a řadu dalších, které jsou přímo zadavateli nebo poskytují své technologie a výrobní zázemí. Studenti tak dostávají nejlepší možnost, jak se připravit pro své samostatné uplatnění,“ dodávají zástupci školy.

Z celkem 23 ateliérů vybíráme z pohledu designu ty nejzajímavější. Navštívit byste měli rozhodně Ateliér průmyslového designu, kde první ročník řešil stylizaci přírodniny a jejího převedení do užitného předmětu, a zbylé ročníky zpracovávaly projekt pro Škoda Auto a Volkswagen na téma Fit2Digital v automobilové dopravě. Ateliér produktového designu měl téma Věstonická venuše – etuje a vitrína. Ateliér designu nábytku a interiéru navrhoval nábytek a prezentační stánek pro firmu RIM.

Ateliér skla navrhoval na téma Všechno co se děje kolem žárovky. Ateliér keramiky a porcelánu měl za téma Historické glazury. Ateliér K.O.V. navrhoval na téma užitný předmět nebo volný objekt z hliníku. Ateliér designu oděvu a obuvi měl téma Personal Coat tedy projekt cílený na zakázkovou tvorbu. Ateliér módní tvorby měl téma Film a studenti reagovali na vybrané ikonické filmy. Ateliér grafického designu a vizuální komunikace mel téma Virtuální realita a její promítnutí do vizuálního stylu hororového festivalu.

Ateliér textilní tvorby navrhoval na téma Textilní architektura, konkrétně pak pavilon pro setkávání lidí. Ateliér tvorby písma a typografie měl téma Ateliérový pivovar a studenti řešili kompletní řešení od názvu, značky, grafického designu veškerého vybavení. Ateliér filmové a televizní grafiky navrhoval loutkový film na téma Strach. Ateliér Grafický design a nová média navrhoval knihu vydanou k 10 letům existence ateliéru POP10, časopis Cinepur a návrh vizuálu festivalu Dvořákova Praha. Zajímavé jsou jistě i práce dalších ateliérů jako architektury, supermédií, fotografie, sochařství, malby a dalších.

Čtěte další články na téma výstavaUMPRUM

Foto a zdroj: UMPRUM