8. června 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Celá budova UMPRUM nabízí už jen do 10. června výstavu klauzurních a semestrálních prací svých studentů. Akce jako obvykle nazvaná Artsemestr léto 2017 ukazuje nejen výsledky půlroční práce studentů na zajímavá témata i pro zajímavé značky, ale také spolupráci studentů napříč mezi ateliéry.

„Stalo se již neměnnou tradicí školy, že dvakrát do roka, vždy na konci semestru, se UMPRUM otevře na několik dní veřejnosti a představí, čím se studenti v daném pololetí zabývali. Stejně, jak je pestré zaměření jednotlivých ateliérů, je i různorodé zaměření jednotlivých témat. Kromě spolupráce s výrobci zde dochází i ke kontaktu mezi jednotlivými ateliéry, kdy grafické ateliéry pracují s designéry, či ateliéry architektury s užitým uměním,“ uvádí zástupci UMPRUM.

„Po dobu pěti dnů si návštěvníci mohou prohlédnout expozice ve všech ateliérech a vybraných učebnách UMPRUM. V sobotu 10. června jim navíc bude škola v rámci Pražské muzejní noci otevřena až do 1 hodiny ranní a pro návštěvníky se chystá i doprovodný program,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaUMPRUM

Foto a zdroj: UMPRUM