24. srpna 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí byla otevřena výstava závěrečných prací studentů oboru keramiky na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Bakalářské a diplomové práce studentů, které vedl uznávaný designér Gabriel Vach, si můžete prohlédnout jen do 20. září. Vstupné je zdarma.

„Studenti ateliéru doc. MgA. Gabriela Vacha se v rámci oboru specializují na keramické materiály v široké škále technik a technologií v oblasti produktového designu či v tvorbě volných objektů pro architekturu. V Dubí jsou k vidění letošní absolventské práce osmi studentek tohoto oboru. Zaměřily se jak na experimentální, tak na klasické užité formy porcelánu, kde sledují tvarové a funkční aspekty materiálu v součinnosti s promyšleným ideovým obsahem. Tím se může stát důraz na proces postupného opotřebení výrobků Veroniky Šilhavé v průběhu jejich používání, kdy mu sám uživatel vtiskne individuální charakter,“ uvádí Jana Zajoncová z místního Městského informačního centra.

„Nebo ironické reflexe národních symbolů vlastní současnosti moskevské studentky Nonny Postolenko. Stejně jako sentimentální porcelánové camery obscury Ester Kudláčkové. Experimentální polohy objektů Michaely Steinhauserové, Šárky Novákové nebo Lucie Flekové vycházející ze samotných vlastností materiálu pak ukazují, že porcelán obstojí v současné tvorbě jako médium živé a v rámci současného designu stále aktuálnější,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavakeramika

Foto a zdroj: Městské informační centrum Dubí