10. března 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Ve čtvrtek byla v pražské Galerii Jaroslava Fragnera pro veřejnost otevřena výstava Bauhaus, na které jsou prezentovány velkoformátové fotografie uznávaného českého fotografa architektury Filipa Šlapala. Součástí výstavy detailní i celistvé architektury ve stylu Bauhaus je u řada přednášek, debat a promítání filmů.

„Bauhaus, uměleckou a řemeslnou školu založenou v roce 1919 ve Výmaru, provázelo v průběhu její nepříliš dlouhé existence mnoho překážek (daných politicko-společenskou situací), nucené stěhování do Desavy a posléze do Berlína a nakonec uzavření v roce 1933. V jejím vedení se vystřídali významní architekti Walter Gropius, Hannes Meyer a Ludwig Mies van der Rohe (autor Tugendhatovy vily v Brně) a působila zde řada silných osobností,“ uvádí autoři konceptu výstavy Filip Šlapal, Dan Merta a Klára Pučerová.

„Avantgardní umění, individualistické přístupy v soudobých pedagogických reformách, snaha o opětovné přiblížení a propojení umělecké tvorby s řemeslnou výrobou (název Bauhaus odkazoval na esteticky dokonalou středověkou katedrálu vnímanou jako celek propojující díla architektů, kameníků a sochařů v jedné huti – Bauhütte), později zdůrazňovaný zejména průmyslový design a standardizace v architektuře, novátorské rozšíření výuky o vědecké přístupy a výzkumy (optimalizace stavění a bydlení) a výrazné osobnosti (Johannes Itten, Paul Klee, Theo van Doesburg, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, László Moholy-Nagy ad.) představují v moderních dějinách umění, architektury a designu zásadní mezník,“ dodávají autoři výstavy s tím, že výstava potrvá do 14. dubna.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto: Filip Šlapal
Zdroj:
Galerie Jaroslava Fragnera