31. října 2021 –– události –– Ondřej Krynek

V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou byla nedávno otevřena výstava Hledání rovnováhy s všeříkajícím podtitulem Design československého lisovaného skla 1948–1989. Až do dubna 2022 je zde možné zhlédnout celosvětově známé výtvory od slavných designérů i méně známých jmen. Prezentovány jsou komerčně úspěšné výrobky, prototypy i experimentální tvorba.

„Pro přehlednost jsme se rozhodli výstavu rozdělit do čtyř časových celků, abychom mohli ukázat, co je pro které období typické a co naopak výjimečné. Neopominuli jsme ani období první republiky, které je pro pochopení geneze tohoto oboru velmi důležité. Celkem u nás návštěvníci uvidí kolem 300 výrobků,“ řekl hlavní kurátor projektu Petr Nový.

„Dominantním výrobcem dutého užitkového lisovaného skla mezi lety 1948–1989 byl teplický Sklounion, pod nějž spadalo několik skláren po celé zemi. Drobné, ale komerčně velmi úspěšné skleněné zboží, zvané souhrnně krystalerie, dodávaly do celého světa Jablonecké sklárny v dnešní Desné, přes monopolní podnik zahraničního obchodu Skloexport. Projekt jabloneckého muzea představuje obě tyto výrobní polohy československého lisovaného skla,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto a zdroj: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou