5. listopadu 2014 –– umění –– Matěj Beránek

Když mistr architektonické moderny Mies van der Rohe navrhoval Novou národní galerii v Berlíně jako jednu ze svých posledních realizací, přicházel budoucí architekt David Chipperfield do puberty. Nyní se obě generace v této budově střetávají prostřednictvím Chipperfieldovy harmonické instalace kmenů stromů do Miesovo volného galerijního prostoru.

Běžnému turistovi Berlína budova Národní galerie asi příliš neřekne. Za zdánlivě banální architekturou ovšem stojí jedna z nejzásadnějších postav moderní vlny 20. století. Ludwig Mies van der Rohe zkonstruoval tuto technicky skvělou budovu v šedesátých letech a její výjimečnost se měla projevit až plynutím času. Výstavní prostor je zde netradičně vsazen pod zem, nad níž se místo typické budovy tyčí pouze ocelová konstrukce úctyhodných rozměrů s lehkou skleněnou fasádou.

Přínos střídmě chráněného nadzemního výstavního prostoru tkví v Miesově maximálně transparentním konceptu, díky němuž se i kolemjdoucí stávají pozorovateli výstav uvnitř galerie. Ta dává umělcům a vystavovatelům naprostou svobodu v užívání čtvercového pavilonu bez vnitřních nosníků. Té využil i britský architekt David Chipperfield při své intervenci pojmenované Sticks and Stones, která zároveň předznamenává uzavření galerie na začátku příštího roku kvůli celkové renovaci, již bude provádět právě Chipperfieldova kancelář a která si vyžádá zavření Nové národní galerie na několik let.

Název instalace 144 smrkových kmenů zbavených kůry v galerijním pavilonu je odvozen z anglického přísloví Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me (Hole a kameny mi mohou zlámat kosti, ale slova mi nikdy neublíží). Osmimetrové stromy symbolicky pomáhají nést obrovský rozpon dokonalé roštové střechy, kterou nese pouhých osm úzkých ocelových pilířů. Stromy vyrůstají do každého rohu stropního rastru ze čtvercových mramorových základen – Stick and Stones. Uprostřed síně je pak ponechán čtvercový prostor o rozloze 200 metrů čtverečních pro akce a další galerijní programy. Chipperfieldovy kmeny jsou přístupné do konce roku jako poslední výstava galerie před dlouhodobým uzavřením.

Čtěte další články na téma architekturaumění

Foto a zdroj: David Chipperfield Berlin