11. června 2020 –– umění –– Ondřej Krynek

Po lednovém představení podoby prvních dvou stanic nového pražského Metra D představilo hlavní město Praha podobu dalších tří stanic. Tentokrát byly odhaleny podoby stanic Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory. Jejich výtvarnou podobu jim dají Stanislav Kolíbal, Jiří Černický a Vladimír Kopecký. Soutěž proběhla pod záštitou Národní galerie

„V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města, ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. S takovou péčí přistupujeme také ke všem stanicím metra D. Nemohli jsme už zasáhnout do architektonické podoby stanice bez zdržení celé stavby, ale díky velkému úsilí mnoha lidí dostanou stanice nové výtvarné ztvárnění navržené špičkovými českými umělci,” popsal náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Rozhodnutí poroty ukázalo převahu zkušených umělců, a to právě v návaznosti na specifika komplikované architektury. Zároveň se však u návrhů jak Pavla a Stanislava Kolíbalových, tak Vladimíra Kopeckého návrh pohybuje v jakémsi spojení historického a současného a nevyznívá i ve spojitosti s architekturou nijak dobově. U Stanislava Kolíbala je zároveň nutno podotknout jeho částečně dochované sochařské pojetí zdí Nuselského mostu, resp. pankráckého předmostí v těsné blízkosti stanice metra Vyšehrad. Suverénní realizace uvnitř plánované stanice Nové Dvory je tak snad zároveň i určitým historickým zadostiučiněním. Jako pozitivní vnímám i to, že každý z autorů vstupuje do architektury jiným materiálovým způsobem, a s odlišnou reakci na pohyb metra a cestujících, v tomto ohledu je ještě nutno zdůraznit hravost návrhu Jiřího Černického rozprostřeného po celé stanici. Zároveň jsem rád, že trojice současných autorů vhodně doplňuje předchozí vítěze Vladimíra Kokoliu a Jakuba Nepraše do pestré mozaiky generací i přístupů,” řekl člen poroty a ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha Michal Novotný.

Nová linka Metra D je aktuálně ve výstavbě a bude mít celkem deset stanic.. Zahrnovat má v první fázi osm nových stanic a napojena má být na současné stanice Pankrác a Náměstí Míru. V lednu 2020 byly představeny podoby stanic Olbrachtova a Nádraží Krč. Praha se totiž rozhodla neponechat původní plán Metroprojektu a do podoby stanic zasáhnout výtvarnými intervencemi. Oslovila tedy Národní galerii v Praze, pod jejíž záštitou byla vyhlášena soutěž o budoucí uměleckou podobu stanic. Metro na této trase má jezdit již bez strojvedoucího v soupravě.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Praha představila podobu prvních dvou stanic plánovaného Metra D

Praha představila podobu prvních dvou stanic plánovaného Metra D

Čtěte další články na téma metro

Foto a zdroj: Hlavní město Praha