20. března 2010 –– architektura –– Václav Cimbál

Na začátku března byl otevřen administrativně-vzdělávací Vitus Bering Innovation Park navržený C. F. Møller Architects pro VIA University College v dánském Horsensu. Koncept vychází z myšlenky považující úspěšnou inovaci za výsledek interakce nových poznatků s realitou. Nové přístupy se projevily kromě jiného v tom, že je stavba hodnocena jako nízkoenergetická budova první třídy. 

Hlavní programovou inovací stavby je umístění vzdělávacích a kancelářských prostor, v nichž sídlí firmy mladých ambiciózních podnikatelů, pod jednu střechu. Řešení má vytvořit inspirativní prostředí podporující vznik nových, inovativních myšlenek a nápadů. Dynamiku probíhajících činností a procesů si budova nenechává pro sebe, ale svým ztvárněním ji vyjadřuje dovnitř i navenek.

K vyjádření dynamiky a inovativnosti prostředí bylo použito spirály, tedy geometrické formy, která je tradičně pro symbolizaci těchto skutečností, včetně dialektiky, používána. Spirála je vtištěna do vnějšího pláště i do vnitřního prostoru. Vně je vyjádřena pomocí stavbu obepínající linie sestavené z vertikálních skleněných lamel, uvnitř pak schodištěm vinoucím se po stranách atria.

Vitus Bering Innovation Park je jednou z prvních dánských nízkoenergetických kancelářských budov první třídy. Ta je přiznávána stavbám, jejichž energetická účinnost je dvakrát vyšší, než je minimální úroveň požadovaná dánskými předpisy.  Výsledku bylo dosaženo vysoce izolačními okny, vnější izolací na všech fasádách stavby, a inteligentním klimatizačním systémem, který upravuje svůj výkon v závislosti na počtu osob přítomných v jednotlivých místnostech.

C. F. Møller Architects založená roku 1924 je jednou z největších a nejstarších dánských architektonických kanceláří. Její tým je schopen pokrýt téměř všechny oblasti architektonické tvorby, od zahradní architektury až po urbanistické plány.

Foto a zdroj: C. F. Møller