25. června 2012 –– architektura –– Lucie Sieglová

Sál architektů na Staroměstské radnici hostí do 18. července výstavu semestrálních prací studentů Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, která představuje návrhy na dostavbu východního křídla pražské Staroměstské radnice. Vize budoucích architektů kladou důraz na minimální kontakt se zemí, čistotu a dynamiku.

Staroměstskou radnici tvoří komplex několika středověkých budov, z nichž velká část byla během druhé světové války poničena. Nejvíc neogotický dům, který tvořil východní křídlo radnice. Požár ho zdevastoval do takové míry, že zbyly jen obvodové zdi, které byly na základě rozhodnutí svrženy. V průběhu 20. století bylo vypsáno hned několik architektonických soutěží na zaplnění prázdného místa, všechny však skončily buď bez vítěze, nebo nebyl vítězný návrh realizován.

Se svými vizemi nyní přicházejí také studenti Stavební fakulty ČVUT, jejichž úkolem bylo v rámci své semestrální práce představit návrh konstruktivního experimentálního prostoru, který by s ohledem na urbanismus celého náměstí otázku prázdného místa východního křídla radnice vyřešil.

„Ambicí této práce není beze zbytku vyřešit celkový prostor historického náměstí, ani hledat jakékoliv finální formy ve smyslu budovy nebo objektu. Spíše jde o vyjádření pocitů a hledání pozitivní energie, kterou může moderní architektura přinášet a jejich volné zachycení v prostoru a čase za přítomnosti okolností a kulisy, kterou výjimečný prostor Staroměstského náměstí přináší,“ říkají vedoucí projektu Tomáš Šenberger a Daniel Smitka.

Shodně se zadáním představují návrhy otevřenou prostorovou strukturu s důrazem na dynamiku a estetickou čistotu, která se snaží moderním a zároveň citlivým a nevtíravých způsobem vzájemně propojit již existující prostory a budovy, které se na místě nacházejí.

Čtěte všechny články na téma PrahaČVUT

Foto a zdroj: ČVUT