4. července 2013 –– architektura –– Alžběta Stodolová

Oceňovaný ateliér Cukrowicz Nachbaur Architekten, sídlící v rakouském městečku Bregenz, dokončil stavbu muzea věnovaného rakouskému kraji Vorarlberg. Projekt vznikl v oblasti napětí mezi uzavřenou strukturou města a otevřenou krajinou Bodamského jezera a je založen na principu pokračování architektonických a urbanistických vlivů v jeho okolí.

Ateliér Cukrowicz Nachbaur Architekten zvítězil s projektem muzea v Bregenz v architektonické soutěži, která proběhla v roce 2007. Muzeum bylo otevřeno veřejnosti 21. června 2013 a je místem prezentace stále expozice věnující se kraji Vorarlberg a také krátkodobých výstav.

Budova Vorarlberského muzea se nachází v sousedství objektů velkého významu, ať už se jedná o známý Kunsthaus od švýcarského architekta Petera Zumthora či divadlo. Na ploše určené pro muzeum se nachází administrativní budovy zpočátku 20. století, která byla rozšířena vertikálně i horizontálně tak, aby bylo docíleno sjednocení s okolím a vytvoření celistvého náměstí před vstupem. Nová struktura půdorysně respektuje princip stávající stavby a uzavírá její atrium dostavěnou částí.

Nová část objektu tvoří společně se stávající stavbou a jejím navýšením novou kompaktní budovu s jasným architektonickým vyzněním. Fasádě stávající budovy je zanechána její forma, dostavěné patro má vnější vzhled řešen bílou plochou s velkým horizontálním oknem a nová část je definována fasádou doplněnou tvary připomínajícími dětské bábovičky a velkými okny. Pojítko mezi použitými formami je jednolitá bílá barva, která přispívá k dojmu celistvosti návrhu.

Interiér budovy má jednotný charakter. Středem půdorysného řešení je dvůr přes všechna patra zakrytý skleněnou střechou. Interiér se vyznačuje jednoduchostí a čistotou použitých materiálů. Velká nečleněná okna dostavby nabízejí výhled na město, největší okno v nástavbě stávající budovy je pak umístěno v černé místnosti s ustupujícími stěnami i stropem tak, aby byl zvýrazněn nádherný výhled na jezero. V křídlech okolo dvora je umístěna nápaditá interaktivní expozice navržená vídeňským architektem Martinem Kohlbauerem.

Čtěte všechny články na téma muzeumRakousko

Foto: Hanspeter Schiess, Adolf Bereuter a Cukrowicz Nachbaur Architekten
Zdroj: Cukrowicz Nachbaur Architekten