11. dubna 2022 –– interiér –– Ondřej Krynek

Pražský architektonický ateliér Aulík Fišer dokončil před několika měsíci velkou konverzi bývalého hotelu Vltavan v Sedlčanech na víceúčelový městský dům. Na náměstí zde nákladnou rekonstrukcí vznikly dva víceúčelové propojitelné sály, fitness, wellness, lékařské ordinace, kavárna, kanceláře a bytová jednotka. Opraven byl i exteriér domů.

„Objekt hotelu byl postaven na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století v prostoru sedlčanského náměstí a tvořil z hlediska urbanistického i architektonického jeho kvalitní součást. Budova se svými dvorními křídly využívala poměrně intenzivně celý pozemek pro restauraci, společenský sál a hotelové pokoje, řadu let už ale nebyla v provozu a chátrala,“ vysvětlují architekti Jan Aulík, Markéta Aulíková a David Zalabák.

„Adaptace na novou funkci nevyžadovala rozsáhlejší zásahy do nosných konstrukcí, jako dobře využitelné se ukázalo i základní schéma původní dispoziční struktury. Východní fasáda do náměstí byla s výjimkou jednoho proskleného vikýře ponechána v původní podobě, k západní dvorní fasádě byla doplněna lokální nástavba s dvoupodlažní bytovou jednotkou. Smyslem naší práce bylo využití prostých, neokázalých kvalit původní stavby včetně interiérů pro novou funkci a integrace původních řemeslných detailů, přestože se zde ani zdaleka nejedná o případ hodný památkové ochrany,“ dodávají.

Interiér budovy se světlou fasádou je nečekaně tmavý a kombinuje ve většině prostor tmavé stěny se dřevěnými obklady a místy světlejší výmalbou. Prostory jsou efektně vybaveny industriálními svítidly, neonovým značením a výraznými kovovými vestavbami. Většina prostor vypadá působivě, jen kavárna je díky malbě trochu depresivní a otevřený prostor a levné židle celkově povedený interiér táhnou dolů. To nic nemění na zdařilosti projektu, který se uchází o cenu v soutěži Interiér roku.

Čtěte další články na téma Sedlčanyrekonstrukce

Foto: Aleš Jungmann
Zdroj: Aulík Fišer ArchitektiInteriér roku