13. června 2009 –– média –– Ondřej Krynek

Už více jak čtyři roky vychází u nás nepříliš známý ale skvělý anglicky psaný časopis A10, zaměřený na novou evropskou architekturu. Dvouměsíčník přináší nejen novinky z oblasti architektury, ale často představuje i návrhy či nerealizované projekty ze všech evropských koutů.

Dvouměsíčník A10 psaný pouze v anglickém jazyce se zaměřuje na novou evropskou architekturu a v podtitulu své působení jednoduše vymezuje od Severního polárního kruhu až po Středozemní moře. Časopis mající v průměru okolo sedmdesáti stran vede nizozemský kritik architektury Hans Ibelings, který má redaktory rozeseté po celém kontinentě včetně dvou zástupců z České republiky.

Obsah je koncipován poměrně běžným způsobem a dal by se rozdělit na tři části. Vše začíná přehledem obsahu a úvodníkem šéfredaktora, které jsou zasazeny do lehké moderní grafiky. První část jménem Star shrnuje relativně krátkou formou ty nejzajímavější evropské studie, návrhy, realizace a další zprávy spojené s moderní či nevšední architekturou.

Prostřední část nazvaná Ready je často otevírána rozhovorem a najdeme v ní delší i několikastránkové články na konkrétní projekt či realizaci, nejčastěji podrobně rozebrané s fotografiemi, půdorysy, řezy a dalšími nezbytnými informacemi. Objevují se zde jak malé domy a tak i velké obchodní a jiné komplexy nebo urbanistická řešení například částí měst.

Zbylá část časopisu je vždy zaplněna profilem nějaké osobnosti, tématickým článkem ve spojení s konkrétním evropským městem či oblastí a závěr patří vždy několika stranám zaměřeným na určitou problematiku v architektuře jako například Přírodní kámen nebo Dobré dřevo. Absolutně poslední strana je věnována vždy jedné stavbě, která se nachází na okraji moderní historie.

Časopis A10 je svým rozsahem, množstvím kvalitních dopisovatelů, grafickým zpracováním, výběrem nadstandardního formátu tiskoviny a především obsahem jedním z těch nejlepších evropských časopisů zaměřených na moderní architekturu. Časopis v České republice by měl začít exkluzivně prodávat pražský obchod Futurista Universum.

Čtěte celý článek Praha má nový design obchod Futurista Universum

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: A10